Mosque Open Day

Hidayah Centre Foundation menjemput seluruh komuniti, khususnya tetangga beragama Kristian, Buddha, Hindu dan lain-lain dalam program ‘Mosque Open Day’ (MOOD).

Objektifnya membawa komuniti bukan beragama Islam untuk mendekati serta memahami Islam menerusi institusi masjid sebagai pusat aktiviti dan pembangunan masyarakat setempat.