Open Your Eyes Dinner

Program ini dianjurkan secara berkala pada hari Sabtu, minggu terakhir setiap bulan. Program ini bertujuan untuk berinteraksi secara dekat dengan tetamu daripada pelbagai bangsa, agama dan kaum. Program ini melahirkan impak positif daripada pelbagai pihak kerana interaksi harmoni yang diterapkan mampu memberi kefahaman seterusnya dapat mengeratkan hubungan antara bangsa dan agama.