Iftar Perdana : Informasi Penyumbang

[A] Belian atau Tajaan untuk Kerusi atau Meja

Beli & Hadir ke Iftar Perdana
Taja Saudara Baru ke Iftar Perdana

[B] Sumbangan tanpa belian atau tajaanDengan klik pada butang "Bayar", anda bersetuju dengan Terma-terma Perkhidmatan & Polisi Privasi MOLPay.